Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Strategisch Security Risk Management op post-Hbo niveau

De post-Hbo opleiding Security Risk Management biedt professionele security managers de mogelijkheid hun competenties te actualiseren. Het programma, gebaseerd op een internationaal geaccepteerde 'body of knowledge' leert de deelnemers op strategisch-tactisch en tactisch-operationeel niveau veiligheid (security) als management issue te benaderen en aan te pakken. Het programma kenmerkt zich door een pragmatische benadering en besteedt ruim aandacht aan management-, risico- en crisiscommunicatie.
 
In 5 aansluitende dagen besteden de docenten aandacht aan de volgende onderwerpen (deze opsomming is niet limitatief):
missie, visie en beleid van een organisatie;
rol van security binnen deze aspecten;
veiligheidsketen en samenwerken met ketenpartners 
securitymanagementcyclus (dubbele regelkring of Big Eight);
opstellen van een securitybeleidsplan ;
opstellen en doen uitvoeren van een securityplan;
crisis- en contingencymanagement;
securitypersoneelsbeleid;
tools om onveiligheid te bestrijden;
tools om veiligheid te bevorderen.
Het programma is interactief en maakt intensief gebruik van casuïstiek.
 

 Download de factsheet voor meer informatie.

Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding?
Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz">vasb@fpvragvnai.pbz">vasb@fpvragvnai.pbz">vasb@fpvragvnai.pbz of telefonisch via 493044.