Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Applied Management by Objectives

Als ondernemer of manager in een privaat bedrijf of publieke organisatie functioneert u op meer dan uitstekende wijze, misschien wel zonder dat u daarvoor een of meerdere opleiding hebt genoten. Op zeker moment kan het zo lijken, dat u ondanks al uw inspanningen niet verder komt. De groei in uw onderneming is eruit, uw personeel lijkt minder gemotiveerd en de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Om achter de oorzaken hiervan te komen, een positieve impuls aan verdere groei te geven en om het eigen welbevinden te versterken is deze korte beroepsopleiding Applied Management by Objectives ontwikkeld.

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen op interactieve wijze behandeld:
Wat is het belang van een goede missie en visie voor het bepalen van de doelstelling en de  
  strategie?
Hoe formuleert u vanuit missie, visie, doelstellingen en strategie een adequaat beleid?
Hoe geeft u vorm aan de implementatie van dat beleid en monitor je de uitvoering?
Op welke manier komt u tot realisitische en haalbare performance indicators? 
Welke stijl van leidinggeven past bij Management by Objectives?
Hoe herkent u afwijkingen van de gemeenschappelijk overeengekomen doelstellingen en op
  welke wijze stuurt u bij?
 
 
 Download de factsheet voor meer informatie. 
 
Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding? Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz of 493044.