Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Leergang Strategisch Human Resource Management

Bent u een HR professional en heeft u inzicht in de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied HRM nodig? U wilt op basis van deze actuele ontwikkelingen beleid voor de organisatie concretiseren en handvatten bieden voor de stappen die nodig zijn om het beleid uit te voeren? De leergang HRM biedt u precies wat u nodig heeft!

De Leergang Strategisch HRM is een mix van theoretisch kader, praktische toepassing ervan, werken aan vaardigheden, onderlinge dialoog, feedback en zelfreflectie. Het maken van een Projectplan voor een HR verbetertraject in de eigen organisatie is onderdeel van de leergang.
 
Tijdens de Leergang worden de volgende onderwerpen op interactieve wijze behandeld:
strategisch HRM in relatie tot de organisatiestrategie
een actuele kijk op de processen van instroom, doorstroom en  uitstroom van medewerkers
de ontwikkeling van de HR functie: HR als business partner
adviesvaardigheden
strategische communicatie
HR verandermanagement

De Masterclass wordt verzord door Joseé van Hage, dé expert op het gebied van HRM. 

Download de factsheet voor meer informatie

Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding? Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz of 493044.