Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Strategisch Management

Bent u verantwoordelijk voor het uitzetten van de lange termijn koers van de organisatie waarbij rekening dient te worden gehouden met de continuiteit? Dan is de opleiding Strategisch Management een uitermate geschikte aanvulling van uw kennis.

Bij strategisch management gaat het om het up to date blijven met de marktontwikkelingen en de organisatie dusdanig ingericht houden om hier adequaat op in te kunnen spelen om zo de geplande lange termijn organisatiedoelen te kunnen behalen. Met onze training Strategisch Management bieden wij inzicht in het proces van strategieontwikkelingen alsmede de meest recente marktbewegingen. Na succesvolle afronding van de training heeft u de nodige kennis en vaardigheden om te anticiperen op de veranderingen in uw sector en daarbuiten. 

 
Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding? Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz of 493044.