Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) is een vorm van criminaliteitspreventie waarbij wordt beoogd de criminaliteit te beperken door het aanpakken van verschillende omstandigheden in de omgeving die de gelegenheid bieden hiertoe.

Dit alles gebeurt op een manier waardoor men zich niet alleen daadwerkelijk in een beter beveiligde omgeving bevindt, maar zich ook beter beveiligt voelt.  

Onze opleiding CPTED richt zich op het ontwerp, de inrichting en het beheer van met name de fysiek gebouwde omgeving met als doel de gelegenheid die deze biedt tot crimineel gedrag, te verminderen.

 

Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding? Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz of 493044.