Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Nieuw! Professional Security Guard

Anno 2015 kunnen we hoog opgeleide en toegeruste beveiligers vinden, maar ook ‘wachters’ met soms zeer beperkte verbale vaardigheden en/of kwaliteiten (dit is geconstateerd tijdens het voorbereidend werk voor deze opleidingen). Voor het imago van het vak is dit dodelijk, maar ook voor het imago van een organisatie kan dit zeer schadelijk werken!

Daarom heeft Scientia naast onze succesvolle Risk Management opleidingen ook een opleiding ontwikkeld speciaal afgestemd op dé Surinaamse Security Guard en de werkpraktijk. Hierin leren de guards dat zij dé gastheer/vrouw zijn van de organisatie zijn en er veel meer van hen verwacht wordt dan alleen ‘wachten’ en dat dit resulteert in meer respect voor hem of haar als professional en meer kundigheid en motivatie in hun werkzaamheden!
 

De opleiding Professional Security Guard bestaat uit drie achtereenvolgende cursussen.
Het startniveau, level C, duurt 3 dagdelen, level B duurt 6 dagdelen en level A duurt 10 dagdelen. De cursussen worden vormgegeven rondom de volgende kerntaken.
 

·    Kerntaak 1: houdt preventief toezicht op de veiligheid
·    Kerntaak 2: treedt repressief op
·    Kerntaak 3: voert dienstverlenende werkzaamheden uit


Deze opleidingen ontwikkelen wij ook opmaat voor uw organisatie! Klik hier voor informatie over de opleiding en hier voor onze visie op de opleiding. 

Meer info? Bel 493044 of email naar vasb@fpvragvnai.pbz">vasb@fpvragvnai.pbz?subject=Informatie%20omtrent%20PSG%20opleiding">vasb@fpvragvnai.pbz">vasb@fpvragvnai.pbz