Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Security Risk Middle Management

Deze opleiding op mbo-niveau is bedoeld voor beveiligingsprofessionals die reeds op tactisch-operationeel niveau werkzaam zijn, dan wel die professionals die op dat niveau willen gaan functioneren.De opleiding heeft tot doel de deelnemer te leren hoe de, op strategisch niveau vastgestelde, doelen naar het operationeel niveau kunnen worden vertaald met behulp van een beveiligingsplan. Dit resulteert in een effectieve en efficiënte uitvoering van beveiligingsmaatregelen. 
 
Het plan komt tot stand op basis van (analyses van) actuele en betrouwbare
gegevens en (risico)informatie en door:
het stellen van doelen m.b.t. de uitvoering van security;
het prioriteren van securityactiviteiten;
het bepalen van controle-, toezicht- en (eventueel) sanctiestrategieën;
het maken van samenwerkingsafspraken met de politie, brandweer en geneeskundige hulp;
het optimaal inzetten van mensen en middelen.

 Download de factsheet voor meer informatie.

Meer informatie over deze of een op-maat ontwikkelde opleiding? 
Neem contact met ons op via vasb@fpvragvnai.pbz of 493044.