Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/photocase4dgkp9pf4byt.jpg

45 Security Guards behalen certificaat Professional Security Guard Level C

Vanaf zondag 29 juni tot en met vrijdag 4 juli hebben 45 Security Guards van de Ordening Goudsector het certificaat voor Professional Security Guard (PSG) - Level C in ontvangst mogen nemen.

 

Ordening Goud Sector heeft Scientia gevraagd om een programma op-maat te ontwikkelen voor haar Guards omdat zij specifieke werkomstandigheden hebben. De guards hebben Level C van de PSG opleiding behaald.

 

Level C is de startkwalificatie van de PSG opleiding. Hierin komen de  verantwoordelijk- heden, bevoegdheden, taken en rollen van de PSG opleiding gevolgd.  aan de orde, alsmede basiskennis beveiligingsleer, beveiligen, bewaken en dienstverlening, situationele awareness, basisvaardigheden m.b.t. rapporteren.