Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/over-scientia.jpg

Visie

Scientia
• wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
  beroepsbevolking in het Caribische gebied, startend in Suriname
• wil dit bereiken door kennis en vaardigheden te importeren die op dit moment
  nog niet in Suriname ter beschikking staat
• wil haar doelstellingen niet bereiken door te concurreren met andere opleidingsinstituten
• wil binnen 3,5 jaar een zelfstandig Surinaams instituut zijn met 80% medewerkers
  (directie, docenten, administratieve medewerkers) uit de Surinaamse bevolking
• wil door lokale ontwikkelingen in het Caraïbisch gebied thought leader worden op het gebied van
   security risk management en safety risk management
• (thought leader: het Beccaria Instituut is leidend op het gebied van veiligheid, toezicht,    
   vergunningverlening en handhaving. Die leidende positie komt vooruit de vakinhoudelijke kennis
   het instituut in staat stelt om een eigen en vooruitstrevende aanpak te ontwikkelen. Dat kwalificeert
   Beccaria als “thought leader”)
• wil maatschappelijk verantwoord ondernemen