Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/over-scientia.jpg

Missie

Scientia
• staat voor kwalitatief hoogwaardige opleidingen die elk voor zich een bijdrage
  leveren aan de ontwikkeling van de beroepsbevolking in het Caribische gebied
• kenmerkt zich door een kleine organisatie die zich verbonden weet met samenwerkingspartners 
  die de kwaliteitscriteria en doelstellingen van Scientia willen ondersteunen
• houdt zich aan wet- en regelgeving van het land waar zij opereert
• heeft op basis van haar moedermaatschappijen op opleidingsgebied een
  track record van meer dan 15 jaar en is al 1,5 jaar actief op de Surinaamse opleidingsmarkt
• beschouwt haar medewerkers en haar samenwerkende partners als het belangrijkste asset

Scientia werkt volgens de Customer Intimacy strategy. Dat blijkt onder andere uit:
• kennis van specifieke klantbehoeften (zelfs als deze behoefte latent is)
• streven naar een totaaloplossing waarbij er vaak sprake is van maatwerk
• sterke focus op samenwerking en een duurzame klantrelatie
• geen focus op (lage) prijs, maar op kwaliteit en toegevoegde waarde