Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/over-scientia.jpg

Nieuw: Cursus PL voor termijnbetaling

Speciaal voor individuen die zich willen bijscholen in een bepaald vakgebied heeft de Hakrinbank de CursusPL ontwikkeld. De CursusPL is een financiering met een looptijd van maximaal 1 kalender jaar, onafhankelijk van de cursusduur.

Met een offerte van Scientia N.V. en de benodigde stukken die u moet overleggen gaat u naar de NTFM van de Hakrinbank. Nadat de kredietcommissie de aanvraag heeft goedgekeurd, worden de kredietdocumenten opgemaakt. Vervolgens wordt u door de Hakrinbank uitgenodigd om de de kredietdocumenten te ondertekenen. Nadat alle kredietformaliteiten zijn voldaan, wordt het cursisbedrag (conform de offerte van Scientia N.V.) overgemaakt op rekening van Scientia N.V.

Klik op onderstaand voor meer info over:
-        De kredietvoorwaarden
-        Het tabel met de verschillende leensommen.

In de kredietvoorwaarden wordt er gesproken over een inschrijfformulier. Deze is niet van toepassing omdat er met de offerte van Scientia aangetoond kan worden wat de cursusprijs is van de opleiding die u wenst te volgen.

Veel opleidingsprijzen van Scientia worden weergeven in US Dollars. Dit heeft als reden dat wij buitenlandse expertise laten invliegen om de opleidingen te laten verzorgen. De cursusPL wordt in Surinaamse Dollars uitgekeerd. Hierbij hanteren wij de dagkoers van de CBvS voor het inwisselen van SRD's naar buitenlandse valuta om de buitenlandse docenten te bekostigen.