Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/over-scientia.jpg

Algemene voorwaarden

Duidelijkheid is een voorwaarde voor een goede samenwerking. U als student of u als opdrachtgever moet weten waar u aan toe bent op het moment, dat u besluit een opleiding bij Scientia te (laten) volgen. Daarom verzorgt Scientia haar opleidingen onder duidelijke algemene voorwaarden zonder de beruchte 'kleine lettertjes'.

Algemene Voorwaarden voor open inschrijvingen.

Deze voorwaarden gelden voor alle particulieren die zich individueel of namens een organisatie voor een open opleiding inschrijven. Klik hier voor deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijvingen door particulieren voor de opleiding Professional Security Guard:

 

Verklaring omtrent het gedrag

Bij inschrijving als natuurlijk persoon dient de kandidaat een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)[1] aan te leveren. Bij een inschrijving door een rechtspersoon, dient de rechtsgeldige vertegenwoordiger van deze rechtspersoon een door hem/haar ondertekende verklaring af te geven, waarin wordt verklaart dat de met namen genoemde ingeschreven kandidaten vrij zijn van ter zake doende antecedenten.  De te verstrekken badge blijft het eigendom van Scientia. Scientia behoud zich het recht voor om de badge ongeldig te verklaren als van de kandidaat na het verstrekken van de badge ter zake doende antecedenten blijken.

[1] Een VOG is een door of vanwege het Ministerie van Justitie en Politie  afgegeven verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betrokkenen in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze  specifieke taak / functie in de samenleving.

 

Algemene Voorwaarden voor in-company opleidingen

Voor organisaties die een in-company opleiding willen laten verzorgen werkt Scientia met de in-company Algemene Voorwaarden. Klik hier voor deze versie van de Algemene Voorwaarden.