Security, Safety, Integrity and Management

Scientia NV

trees

/images/onze-opleidingen.jpg

Nu inschrijven

U kunt zich vandaag nog inschrijven! Gebruik daarvoor het inschrijfformulier.

Scientia werkt met een uniek CursusplaatsReserveringssysteem©. Dit systeem garandeert dat u na inschrijving een gereserveerde opleidingsplaats heeft en - wat nog belangrijker is - dat de opleiding zeker doorgaat wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt.

 

 

Indien er voor de opleiding waarvoor u zich wil inschrijven een definitieve opleidingsdatum bekend is, is uw inschrijving direct definitief.

 

Indien er voor de opleiding waarvoor u zich wil inschrijven nog geen of een voorlopige opleidingsdatum bekend is, kunt u een opleidingsplaats reserveren. U wordt na inschrijving op een reserveringslijst geplaatst. 

 

Zodra er voldoende deelnemers zijn, wordt u hierover geïnformeerd. Scientia bepaalt vervolgens – in overleg met u en de andere deelnemers – de definitieve en voor alle deelnemers passende opleidingsdatum. Wanneer deze datum vastgesteld is en de opleiding gegarandeerd doorgaat, wordt uw inschrijving definitief.

 

U hoeft géén reserverings- of andere administratiekosten te betalen voor het reserveren van een opleidingsplaats. Pas wanneer de opleidingsdatum en daarmee uw aanmelding definitief wordt, ontvangt u een factuur voor de opleidingskosten.

 

Inschrijvingen door particulieren voor de opleiding Professional Security Guard:

Verklaring omtrent het gedrag

Bij inschrijving als natuurlijk persoon dient de kandidaat een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)[1] aan te leveren. Bij een inschrijving door een rechtspersoon, dient de rechtsgeldige vertegenwoordiger van deze rechtspersoon een door hem/haar ondertekende verklaring af te geven, waarin wordt verklaard dat de met namen genoemde ingeschreven kandidaten vrij zijn van ter zake doende antecedenten.  De te verstrekken badge blijft het eigendom van Scientia. Scientia behoudt zich het recht voor om de badge ongeldig te verklaren als van de kandidaat na het verstrekken van de badge ter zake doende antecedenten blijken.

[1] Een VOG is een door of vanwege het Ministerie van Justitie en Politie  afgegeven verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betrokkenen in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze  specifieke taak / functie in de samenleving.